Učitelky v Babyškoličce Panda:

 

Lenka Šmídová Dipl.um.,ředitelka  

/absolventka Státní konzervatoře v Praze a KJJ/  

Vlasta Fabiánová, zástupce /kancelář/ 

+ 1- 2 učitelky 

/podmínkou je maturita ze střední odborné školy/

1/absolventky:  

   a/SOŠ výtvarné,zdravotnické,pedagogické

   b/konzervatoře

2/absolventky, nebo studentky:

   Ped.FUK, HAMU,VOŠ výtvarné,VOŠ zdravotnické