Učitelky ve šk.r. 2021/22:

 

Lenka Šmídová Dipl.um.,ředitelka  

/absolventka Státní konzervatoře v Praze a KJJ/  

Martina Remešová

/absolventka SPedŠ/

 

Vlasta Fabiánová   zástupce /kancelář/ 

 
Obecně učitelky ve školičce

1/absolventky:  

   a/SOŠ výtvarné,zdravotnické,pedagogické

   b/konzervatoře

2/absolventky, nebo studentky:

   a/Ped.FUK, HAMU,

   b/VOŠ výtvarné,VOŠ zdravotnické

Samozřejmostí je osobní kultura učitelek,laskavé a vlídné chování k dětem,             vstřícný přístup k rodičům

V rámci bezpečnosti ohledně covid 19 jsou učitelky očkovány a průběžně testovány.