Podmínky

 

 Podmínky pro pobyt dětí v Babyškoličce:

 •   Docházka dětí je pravidelná, nejméně 1x týdně.
 •   Dítě musí být přihlášeno před zahájením pravidelné docházky
 •   Rodiče musí osobně vyplnit a podepsat smlouvu o docházce dítěte
 •   Odhlášení musí být avizováno měsíc předem
 •   Docházka se plánuje a platí na každý měsíc jednotlivě předem
 •   Termíny musí být nahlášeny předem před začátkem následujícího měsíce
 •   Termíny lze měnit/upravit v každém měsíci dle potřeby 
 •   Měsíční školné musí být řádně zaplaceno týden před zač.každ.násl.měsíce 
 •   Školné musí být zaplaceno minimálně v základní výši /pobyt 1x týdně/
 •   Dítě musí být zdravé a způsobilé k pobytu v kolektivu
 •   Rodiče jsou povinni nahlásit zvláštnosti -např.alergie,diety,hyperaktivitu aj.
 •   Děti,které ohrozí svým chováním zdraví ostatních, jsou ihned vyloučeny
 •   Platba školného /na 1 měsíc/nejpozději týden před zahájením docházky
 •   Omlouvání dětí ráno 6.30- 8.00hod pouze zprávou sms na mobil!! /ráno hovory nepřijímáme!/

 •   Neomluveným dětem školné propadá bez možnosti náhrady!
 •   Základní školné 1.700,-Kč se v žádném případě nevrací!      
 •   Řádně a včas omluvená absence se pouze kompenzuje náhradou!
 •   Včas omluveným dětem nahradíme výuku po dohodě v jiném termínu
 •   Náhradu si musí dítě vybrat ještě v témže měsíci, nejpozději v následujícím
 •   Děti přijímáme do Babyškoličky v průběhu celého školního roku
 •   O prázdninách a státních svátcích nevyučujeme

        Rodiče jsou povinni uložit si tel.č. 608 653 613! pro omlouvání dítěte