O Babyškoličce Panda

  • Babyškolička PANDA, je školička s uměleckou činností. Patří pod Umělecké studio Vršovice-Základní uměleckou školu a působí v Praze 10  Vršovicích od r.1993. Náplň dopoledního programu je zaměřena především na uměleckou činnost: hudební, výtvarnou, pohybovou a dramatickou pro děti, které zde již od nejútlejšího věku mají možnost projevit a rozvíjet talent a jejichž rodiče mají zájem, aby jejich dítě prožilo tvořivé a hravé dopoledne v kolektivu ostatních dětí  Dopoledne zde studují také starší děti,které nebyly přijaty do Mateřské školy /z důvodu MD maminky s menším sourozencem/ a touží po kolektivu. Školné nemá žádný vliv na Mateřský příspěvek, nejsme zařazeni do sítě MŠ.
  • Babyškoličkou Panda prošla od r.1993 celá řada dětí významných osobností /herců, moderátorů, zpěváků, výtvarníků/, všechny po absolvování naší Babyškoličky Panda výborně prosperovaly v Mateřských školách, které reprezentovaly v uměleckých činnostech. Mateřské školy v Praze 10,2 a 3 Babyškoličku Panda dobře znají a děti od nás vstřícně přijímají. Máme dlouholeté zkušenosti v práci s malými dětmi a dopolední činnost zaměřujeme také k samostatnosti, aby děti následně zvládly bez potíží pobyt v Mateřské škole s celodenním režimem.
  • Děti v Babyškoličce Panda zpívají, malují, modelují, tančí, cvičí, učí se básničky a říkanky, poslouchají pohádky,hrají společnské hry. Do rozšířeného   programu jsme zařadili výuku anglických slovíček a cvičení dětské jógy. Děti jsou v odborné péči učitelek, které podporují nadání a talent dětí již od nejútlejšího věku. Doporučí rodičům pro děti od 3-4let výběr vhodného kroužku v Uměleckém studiu Vršovice, kde mohou děti dále studovat a rozvíjet svůj talent a zájmové aktivity v Hudební, Taneční, Výtvarné nebo Herecké přípravce.
  • Výuka uměleckých činností dětí v Babyškoličce Panda je pro udržení pozornosti dítěte rozložena v 15-20minutových blocích v průběhu celého dopoledne /viz Programy Babyškoličky Panda A,B,C/. Učitelky pečlivě dbají na výchovu dětí k základním hygienickým návykům / postupné odložení plenek,pokud je ještě mají, přechod z nočníčku na zmenšovací prkénko, samostatné mytí rukou / společnému stolování, samostatnému oblékání a obouvání, aby po ukončení výuky v Babyškoličce Panda byly děti zároveň připraveny na bezproblémový pobyt v Mateřské škole.
  • Babyškoličku Panda navštěvují děti z cizojazyčných rodin, hovoříme v jazycích: anglickém, německém, francouzském, italském, ruském a slovenském. U dětí ale hlavně dbáme na správnou mluvu a výslovnost v jazyce českém /kromě výuky anglických slovíček/ 
  • První týdny pobytu doporučujeme pravidelnou docházku 1xtýdně na 3hodiny /dvouleté a nové děti v přítomnosti rodiče/ v Programu A. Po zvládnutí počátečního ostychu /strachu z cizího prostředí a neznámých osob/ můžeme zapojit postupně děti po dohodě s rodiči do rošířených Programů B a C na 1 až 3 dopoledne týdně.
  • Pokud dítě onemocní a je řádně a včas omluveno, domluvíme s rodiči možnost náhradní výuky, nebo případné snížení školného, to ale pouze v rozšířeném programu. Základní částka 1400,-Kč/měsíc se v žádném případě nevrací a kompenzuje se pouze náhradami. 
  • Školné nemá žádný vliv na Rodičovský příspěvek, jsme soukromá školička. Veškeré náklady hradíme pouze ze školného od rodičů.
  • Speciální Kroužky pro děti od 3 let najdete na stránkách Uměleckého studia Vršovice  www.umeleckestudio.cz