O Babyškoličce Panda

 • Babyškolička PANDA, je školička s uměleckou činností, součást Uměleckého studia Vršovice, Základní umělecké školy, která působí v Praze 10  Vršovicích od r.1993. Náplň dopoledního programu je zaměřena na uměleckou činnost: hudební, výtvarnou, pohybovou pro děti, které tak mají možnost projevit a rozvíjet talent, jejichž rodiče mají zájem, aby jejich dítě prožilo tvořivé a hravé dopoledne v kolektivu ostatních dětí a zároveň touží po kolektivu. 
 • Školné nemá žádný vliv na Mateřský příspěvek, nejsme zařazeni do sítě MŠ.
 • Babyškoličkou Panda prošla od r.1993 celá řada dětí významných osobností /herců, moderátorů, zpěváků, výtvarníků/, všechny po absolvování naší Babyškoličky Panda výborně následně prosperovaly v Mateřských školách a reprezentovaly v uměleckých činnostech. 
 • Máme dlouholeté zkušenosti v práci s dětmi a dopolední činnost zaměřujeme k samostatnosti, aby děti následně zvládly bez potíží pobyt v Mateřské škole s celodenním režimem.
 • Máme zkušenosti s dětmi, které se nesnadno adaptují mimo rodinu, jsou ostýchavé a bojácné.
 • Děti v Babyškoličce Panda zpívají, malují, modelují, tančí, učí se pohybové hry s říkankami, poslouchají pohádky,hrají společnské hry. Děti jsou v odborné péči učitelek, které podporují jejich nadání- talent. Doporučí rodičům pro děti výběr vhodného kroužku v Uměleckém studiu Vršovice, kde mohou děti dále studovat a rozvíjet svůj talent a zájmové aktivity v Hudební, Taneční, Výtvarné nebo Herecké přípravce.
 • Výuka uměleckých činností dětí v Babyškoličce Panda je pro udržení pozornosti dítěte rozložena v cca 15-20minutových blocích v průběhu celého dopoledne. Učitelky pečlivě dbají na výchovu dětí k základním hygienickým návykům /amostatné wc, samostatné mytí rukou / společnému stolování, samostatnému oblékání a obouvání, aby po ukončení výuky v Babyškoličce Panda byly děti dobře připraveny na bezproblémový pobyt v Mateřské škole.
 • Babyškoličku Panda navštěvují v malé míře také děti z cizojazyčných rodin, hovoříme v jazycích: anglickém, německém, francouzském,italském,ruském a slovenském.U všech dětí však dbáme na správnou mluvu v jazyce českém.
 • Po přijetí  umožňujeme dítěti zvykací docházku 1x týdně pouze na 1,2 hodiny /14 dní - max.3 týdny/. Po zvládnutí počátečního ostychu,nebo strachu z neznámého prostředí a neznámých osob, se může dítě zapojit postupně /po dohodě s rodiči/ na 3 hodiny /na 1 dopoledne týdně/, časem na 2xtýdně.
 • Pokud dítě onemocní a je řádně a včas omluveno, domluvíme s rodiči termín náhrad.Základní částka 1700,-Kč/měsíc se v žádném případě nevrací a kompenzuje se pouze náhradami. 
 • Školné nemá žádný vliv na Rodičovský příspěvek, jsme soukromá školička. Veškeré náklady hradíme pouze ze školného od rodičů.
 • Odpolední  kroužky pro děti najdete v nabídce na stránkách Uměleckého studia Vršovice  www.umeleckestudio.cz