Přijímání dětí

07.05.2020 13:17

Zápisy nových dětí:                      

Na žádost Vám zašleme přihlášku, poskytneme veškeré informace.

Informujte se předem na 608653613

Děti přijímáme v průběhu celého školního roku

 

Zkušební pobyt : 1x úterý 9.00-10.30 hodin            

Informujte se na tel: 608653613                                                           

kontaktní osoba: Lenka Šmídová Dipl.um. ředitelka