Cena školného pro šk.r. 2020/2021

 

školné - měsíční platba:

 

1800,-Kč základní cena za 1 měsíc při pobytu dítěte 1 dopoledne týdně/měsíc /tato platba je povinná a nevratná!!/

/cena za 1 dopoledne pobytu: 450,-Kč, se doplácí/odečítá, pokud je v měsíci více/méně úterků-čtvrtků/ 

Při pobytu dítěte 2x týdně/měsíc =3.600,-Kč/měs

Dny pobytu dítěte ve školičce lze naplánovat na každý měsíc dle potřeb rodičů,ale povinná docházka je nejméně 4x za měsíc         

  • Základní měsíční školné 1800,-Kč/ tj.4 dopoledne za měsíc/  se platí předem,v posledním týdnu před zahájením dalšího měsíce!!!                 Další přidaný den lze platit zálohově.
  • Základní měsíční školné 1800,-Kč  je povinná platba a v žádném případě se nevrací

  • Řádně omluvenému dítěti /6.00- 8.00hod ráno v den pobytu  SMSkou/, kompenzujeme absenci náhradami.Je-li dítě přihlášeno na obě dopoledne na celý měsíc, v případě řádně omluvené absence se náhrady převedou do následujícího měsíce, ale povinná měsíční platba se nekrátí,neodečítá. Omluvené musí být dítě pokaždé, kdy má plánovaný pobyt./Např.- je-li nemocné v úterý a mělo přijít i ve čtrvrtek, musí být omluveno i ve čtvrtek a opačně/. Předpokládáme však docházku pravidelnou a omluvenky pouze v případě nemoci

  • Dítě musí být přihlášeno minimálně na jedno dopoledne pravidelně, rodiče si mohou den pravidelné docházky vyměnit za jiný, změnu je nutno oznámit 14 dni předem!
  • Po adaptaci dítěte doporučujeme obě dopoledne
  • Pro začínající děti upravíme docházku na 1x týdně i s nižším počtem hodin 1-2h. Vše je na dohodě s rodiči.

Školné nemá žádný vliv na rodičovský příspěvek.Jsme soukromá školička a nejsme zařazeni do sítě státních MŠ.
Vybavení a pomůcky hradíme pouze ze školného, vlastních prostředků, příspěvků a darů od rodičů.