Cena školného pro šk.r. 2019/20

 

školné - měsíční platba:

 

1700,-Kč základní cena za 1 měsíc / 4 dopoledne na 3 hodiny                           /tato platba je povinná a nevratná!!/ 

Při pobytu dítěte více dní v týdnu se školné násobí počtem dní,    např: út+čt/2x3hodiny týdně/=3.400,-Kč/měs

Dny pobytu dítěte ve školičce lze naplánovat na každý měsíc dle potřeb rodičů,ale povinná docházka je nejméně 4x za měsíc         

  • Základní měsíční školné /za 1 dopoledne v týdnu x měsíc/ se platí předem,v posledním týdnu před zahájením dalšího měsíce!!!               Další dny lze platit zálohově.
  • Základní měsíční školné 1700,-Kč  je povinná platba a v žádném případě se nevrací

  • Řádně omluvenému dítěti /6.00- 8.00hod ráno v den pobytu  SMSkou/, kompenzujeme absenci v jiném dni, než do kterého je přihlášeno.Je-li dítě přihlášeno na obě dopoledne na celý měsíc, v případě řádně omluvené absence se náhrady převedou do následujícího měsíce, ale povinná měsíční platba se nekrátí,neodečítá. Omluvené musí být dítě pokaždé, kdy má plánovaný pobyt ve školce./Např.- je-li nemocné v úterý a mělo přijít i ve čtrvrtek, musí být omluveno i ve čtvrtek a opačně./

  • Dítě musí být přihlášeno na jedno dopoledne pravidelně, rodiče si mohou den pravidelné docházky vyměnit za jiný, změnu je nutno oznámit 14 dni předem!
  • Babyškolička Panda se snaží přimět rodiče k pravidelné docházce dítěte ve stejném dni a do stejného kolektivu
  • Dvouleté, začínající děti jsou ve školičce v přítomnosti rodiče,postupně se osamostatňují a přítomnost rodiče není později nutná.
  • Učitelky se střídají dle potřeby a počtu dětí.

Školné nemá žádný vliv na rodičovský příspěvek.Jsme soukromá školička a nejsme zařazeni do sítě státních MŠ.
Vybavení a pomůcky hradíme pouze ze školného, vlastních prostředků, příspěvků a darů od rodičů.