Cena školného 

 

školné - měsíční platba:

 

1500,-Kč cena za 1 měsíc / 4 dopoledne na 3 hodiny              /tato platba 1500,-Kč/měs je povinná a nevratná/ 

1700,-Kč cena za 1 měsíc / 4 dopoledne na 4 hodiny 

1900,-Kč cena za 1 měsíc / 4 dopoledne na 5 hodin 

 

 Při pobytu dítěte více dní v týdnu se školné násobí počtem dní,    např: út+čt/2x3hodiny týdně/=3.000,-Kč/měs

 Hodiny pobytu ve školičce je po dohodě možné nastavit klouzavým   systémem,ale jen v případě,že bude více dětí.           

  • Základní měsíční školné /za 1 dopoledne v týdnu x měsíc/ se platí předem,v posledním týdnu před zahájením dalšího měsíce!!!               Další dny lze platit zálohově.
  • Základní měsíční školné 1500,-Kč  je povinné a v žádném případě se nevrací

  • Řádně omluvenému dítěti /nejpozději do 8.00hod ráno před plánovaným pobytem/, kompenzujeme absenci v jiném dni, než do kterého je přihlášeno./Příklad: dítě dochází pravidelně každé úterý,po nemoci přijde následující úterý a náhradu si vybere v následujícím týdnu ve středu, nebo ve čtvrtek/ Základní platba za 1 dopoledne v týdnu/xměsíc/ je povinná a nevrací se v žádném případě. Řádně omluvené absence se kompenzují pouze náhradami. V případě, že dítě navštěvuje školku ještě 2. a 3. dopoledne v týdnu,lze tyto dny uhradit zálohově do poloviny měsíce a na konci měsíce doplatit.Náhrady za 2. a 3. dopoledne lze také převést do dalšího měsíce.

  • Rodiče si mohou den pravidelné docházky vyměnit za jiný, změnu je nutno oznámit 14 dni předem!
  • Babyškolička Panda se snaží přimět rodiče k pravidelné docházce dítěte ve stejném dni a do stejného kolektivu
  • Dvouleté, začínající děti jsou ve školičce v přítomnosti rodiče,postupně se osamostatňují a přítomnost rodiče není později nutná.
  • Učitelky se střídají dle potřeby a počtu dětí.

Školné nemá žádný vliv na rodičovský příspěvek.Jsme soukromá školička a nejsme zařazeni do sítě MŠ.
Vybavení a pomůcky hradíme pouze ze školného, vlastních prostředků, příspěvků a darů od rodičů.